В ЕДРСР опубликована Постанова по факту коррупции председателя Лисичанской изберкомиссии Н.Кравченко

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В "Єдиному даржавному реєстрі судових рішень"  опубликована Постанова Лисичанского городского суда от 19.01.2016г.  в отношении председателя Лисичанской избирательной комиссии Натальи Кравченко со следующим постановлением: 

"визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, повязаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу у розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 (три тисячі чотириста) гривень.

   Стягнути з ОСОБА_1, на користь держави судовий збір у розмірі 275 (двісті сімдесят пять) гривні 60 копійок (отримувач коштівУДКСУ у місті Лисичанську Луганської області, код ОКПО отримувача 37800278, банк отримувача ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, р/р 31219206700051, код класифікації доходів бюджету 22030001).

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд".

Лисичанск STOP коррупции

https://www.facebook.com/lisichansk.STOP.korupcii/?ref=bookmarks

 

справа № 415/6710/15-п

провадження № 3/415/3/16

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.16 року                 місто Лисичанськ

     Суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., при секретарі Роскошній П.Р.,за участю прокурора Кожушок Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, що надійшли з Управління Служби безпеки України в Луганській області, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючої Головою Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області, заміжньої, проживаючої в ІНФОРМАЦІЯ_4,

за вчинення адміністративного правопорушення, повязаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, —

 

В С Т А Н О В И В:

     23 жовтня 2015 року було встановлено, що ОСОБА_1, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права та, відповідно до підпункту «а» пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», субєктом відповідальності за корупційні правопорушення, керуючись приватними інтересами, зумовленими перебуванням у сімейних стосунках із ОСОБА_2, з метою приховування суперечностей між особистими приватними інтересами та своїми службовими повноваженнями, наявність яких впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень, не вжила заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, вчинила дії і прийняла рішення в умовах реального конфлікту інтересів, чим порушила вимоги, передбачені чинним законодавством України, при наступних обставинах.

     Постановою Центральної виборчої комісії України № 263 від 10.09.2015р. "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів" (додаток 4), ОСОБА_1 призначено на посаду голови територіальної виборчої комісії — Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області.

Згідно ст. 20 Закону України "Про місцеві вибори", виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори. Територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Територіальна виборча комісія є юридичною особою. Територіальна виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.

Згідно з п.23 ст.27 Закону України "Про місцеві вибори", для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії можуть залучати на підставі цивільно-правових договорів відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, визначеному частиною тринадцятою статті 28 цього Закону.

Засновником Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області є Лисичанська міська рада Луганської області. Виборча комісія внесена до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України як юридична особа комунальна організація за ідентифікаційним кодом 33751987, тобто, відповідно до ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України, Лисичанська міська виборча комісія Луганської області є юридичної особою публічного права.

Голова комісії ОСОБА_1 уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами та має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності. Представництво територіальної виборчої комісії, зокрема, як учасника договірних правовідносин, як правило, здійснюється її головою.

За змістом п. 8 Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України №700 від 14.09.2015р., територіальна виборча комісія в особі її голови є розпорядником коштів місцевого бюджету для здійснення заходів із підготовки і проведення місцевих виборів.

Таким чином, голова територіальної виборчої комісії є посадовою особою юридичної особи публічного права, тобто субєктом відповідальності за корупційні правопорушення (підпункт «а» пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у пунктах 1, 2 статті 3 цього Закону, зобовязані:

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі — Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції»:

реальний конфлікт інтересів суперечність між приватними інтересами особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на обєктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

потенційний конфлікт інтересів наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на обєктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Відповідно до ч.2 ст.28 Закону України "Про місцеві вибори", член територіальної, дільничної виборчої комісії складає таку присягу члена комісії:

"Я, (прізвище, імя та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обовязки, виходячи з принципів верховенства права, законності, обєктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

Частиною 7 вказаної статті передбачені обовязки члена виборчої комісії, який зобовязаний:

1) додержуватися Конституції України та законів України, зокрема з питань підготовки і проведення місцевих виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обовязки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії;

4) виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.

При цьому голова комісії, крім визначених законом повноважень член комісії, також виконує й інші повноваження, серед якихскликає та веде засідання комісії, підписує протоколи засідання та рішення комісії (ст. 27 Закону України "Про місцеві вибори").

14 вересня 2015 року ОСОБА_1, діючи на підставі Закону України "Про місцеві вибори", уклала з громадянином України ОСОБА_2, договір № 6 від 14.09.2015р., відповідно до розділу 1 якого останній бере на себе зобовязання під час підготовки та проведення місцевих виборів надавати наступні послуги:

а) підготовка до роботи оргтехніки, включення компютерів, принтерів та копірів;

б) перевірка оргтехніки на працездатність;

в) набір і підготовка бланків документів;

г) друк документації для виборчого процесу,

з оплатою (розділ 2 договору) в сумі 1305 грн., відповідно до "Порядку залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів", затвердженого постановою Центральної виборчої комісії України № 262 від 10.09.2015р.

Разом з тим, ОСОБА_2 є чоловіком голови Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області ОСОБА_1 (шлюб між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 зареєстровано Лисичанським міським управлінням юстиції у Луганській області (актовий запис про шлюб №143 від 15.05.2015р.).

Таким чином, у відповідності до пункту 3 статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» чоловік ОСОБА_1 — ОСОБА_2, є її близькою особою та членом сімї.

ОСОБА_1, в порушення положень ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», не вжила заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, повязаного з наявністю суперечностей між її приватними інтересами та службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на обєктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень, а також прийняла рішення та вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів.    

Так, в жовтні 2015 року ОСОБА_1, діючи в якості голови виборчої комісії, затвердила своїм підписом відомість на виплату грошей № 1 за вересень 2015 року, відповідно до якої її чоловіку ОСОБА_2 нараховано та виплачено 626,86 грн. в якості оплати послуг за вищевказаним договором № 6 від 14.09.2015р.

     У суді ОСОБА_1 винною себе у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 ч.2 КУпАП не визнала та пояснила, що весь процес виборів — це протистояння політичних партій. Вважає, що складений відносно неї протокол про адміністративне правопорушення — це політична замова, яку виконують правоохоронні органи. На неї, як на голову комісії, постійно тиснули з боку військово-цивільної адміністрації області та міста, та із боку правоохоронців.

     Згідно до Постанови Центральної виборчої комісії її було включено до складу Лисичанської міської виборчої комісії та призначено головою цієї комісії...

     Ні закон України «Про місцеві вибори», ні постанова ЦВК №262 від 10.09.2015 року, не передбачає прийняття комісією рішення стосовно прийняття на роботу працівників. Договір з працівниками з кожним окремо укладає голова комісії. Згідно до ч.5 постанови ЦВК №262 від 10.09.2015 року передбачає вичерпний перелік обмежень для найманих працівників, жодного обмеження для роботи найманими працівниками для членів родини членів комісії не передбачено.

Таким чином, 14 вересня 2015 року нею, як головою комісії, було укладено договір про надання комісії послуг №6 з її чоловіком ОСОБА_2 Згідно до умов договору ОСОБА_2 надавав комісії послуги оператору компютерного набору. У комісії дуже багато роботи, вона та залучені фахівці вересень-жовтень працювали фактично без вихідних, з ранку допізна. Заробітна плата членів комісії та залучених фахівців складала мінімальний оклад. Тобто роботи багато, а заробітна плата мізерна. За таких обставин, дуже важко було знайти найманих працівників. У операторів компютерного набору роботи дуже багато, більше ніж у інших фахівців. Вона неодноразово на засіданнях комісії зверталась за допомогою до її членів з питання пошуку працівників, але жодної пропозиції від них вона не отримувала. Одного оператора знайшла через службу зайнятості населення. Другим оператором узяла свого чоловіка ОСОБА_2, через те, що накопичувалася робота, яку виконувати було нікому, це могло призвести до зриву виборчого процесу. За свою працю ОСОБА_2 було нараховано 771,14 грн., а фактично виплачено 626,86 грн. Оператор компютерного набору не приймає жодного рішення по роботі комісії, він лише робить чорнову роботу, обробляє діяльність комісії, він не є службовою особою та присяги не складав.      

23 жовтня 2015 року до приміщення Лисичанської міської виборчої комісії прибули співробітники СБУ в Луганській області. Вони майже «влетіли»» до її робочого місця, показали посвідчення та надали їй папірець, на якому було написано «протокол про адміністративне корупційне правопорушення», який був без дати складання, без дати підписання, без дати виявлення правопорушення, підписи робилися наспіх в приміщенні комісії. Повідомивши, що скоро почнеться засідання комісії з питання видачі бюлетенів, працівники СБУ вимагали її підписати примірник протоколу, в доказ того, що вона його отримала. Зробивши цей підпис вона пішла готуватися до засідання в кімнату з сейфом, де зберігаються бюлетені. Співробітники СБУ зайшли слідом та продовжували свій тиск на неї. Для того, щоб усунути підставу конфлікту і далі проводити виборчий процес вона додатковою угодою розірвала договірні відносини з ОСОБА_2, звільнивши його.

В даному випадку немає суперечності між приватним інтересом голови комісії та оператора компютерного набору та представницькими повноваженнями, що впливає на обєктивність та неупередженість прийнятих рішень, тобто ніякого реального конфлікту інтересів не має.

Лисичанська міська виборча комісія є спеціальним, колегіальним органом, підпорядкованим ЦВК. Вона не уповноважена на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, не є субєктом публічного права, не є державною установою. У перелікуст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» комісію не зазначено. Це є підставою для неможливості застосування до неї ст. 172-7 КУпАП таст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції».

Вважає, що по даній справ протокол про адміністративне правопорушення належним чином не складався та їй не надавався.

На підставі цього вбачається, що нею, як головою комісії, жодної норми діючого законодавства порушено не було, жодній особі завдано шкоди не було, а в даному випадку відсутній склад злочину взагалі.

Не дивлячись не невизнання своєї провини правопорушницею ОСОБА_1, її вина у вчиненні адміністративного правопорушення, повязаного з корупцією, передбаченого ст... 172-7 ч.2 КУпАП, знайшла своє повне підтвердження у судовому засіданні встановленими та безпосередньо дослідженими у судовому засіданні доказами у їх сукупності, які не викликають у суду сумнівів у їх достовірності.

Так постановою Центральної виборчої комісії від 10 вересня 2015 року №263 "Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів" включено до складу Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області та призначено головою цієї виборчої комісії ОСОБА_1 (а.с.11-12).

Згідно листа Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області від 23.10.2015 № 263 повідомлень від ОСОБА_1 про наявність у неї конфлікту інтересів не надходило (а.с.9-10).

Відповідно до договору №6 "Про надання територіальній виборчій комісії послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів", який укладено між ОСОБА_1 та ОСОБА_2, останній бере на себе зобов'язання під час підготовки та проведення місцевих виборів надавати послуги щодо підготовки до роботи оргтехніки, включення комп'ютерів, принтерів та копірів, перевірки оргтехніки на працездатність, набір і підготовка бланків документів, з оплатою (розділ 2 договору) в cyмі 1305 грн., відповідно до "Порядку залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки та проведення місцевих виборів", затвердженого постановою Центральної виборчої комісії України №262 від 10.09.2015 року (а.с.32-33).

З листа Головного територіального управління юстиції у Луганській області від 13.10.2015 №19693 вбачається, що між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 складено актовий запис про шлюб № 143 від 15.05.2015. Відмітка про розірвання шлюбу відсутня (а.с.52-53).

Таким чином, у відповідності до пункту 3 статі 1 Закону України «Про запобігання корупції чоловік ОСОБА_3 — ОСОБА_2, є її близькою особою та членом сім'ї.

В жовтні 2015 року ОСОБА_3, діючи в якості Голови виборчої комісії, затвердила своїм підписом відомість на виплату грошей № 1 за вересень 2015 року, відповідно до якої її чоловіку ОСОБА_2 нараховано 771,14 грн. та виплачено 626,86 грн. (а.с48-50) в якості оплати послуг за договором № 6 від 14.09.2015 року (акт про прийняття-передачу виконання робіт № 5 від 30.09.2015 року (а.с. 81)

Свідки ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 надали пояснення, згідно, яких вони працювали членами комісії під час виборчого процесу у місті Лисичанську Луганської області. Робочий день їх був ненормований, так як роботи було дуже багато, а заробітна плата мінімальна. За якими критеріями нараховувалась заробітна плата їм не відомо. З ними також працював оператор компютерного набору ОСОБА_2 який виконував роботу, яка полягала в наборі, редагуванні документів, та інше. В своїй праці ОСОБА_2, як і усі члени комісії підкорювалися голові виборчої комісії.  

Свідки ОСОБА_2, ОСОБА_8, надали пояснення, згідно, яких вони працювали операторами компютерного набору під час виборчого процесу у місті Лисичанську Луганської області. Їх праця була повязана з компютером, а саме набор тексту, редагуванням документів, які були потрібні для виборчого процесу, та інше. Працювали вони без вихідних, робочий день складався з ранку до пізнього вечора.

Оцінивши та дослідивши приведені докази в їх сукупності, суд вважає, що дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ч.2 ст. 172-7 КУпАП України, як вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Невизнання своєї провини правопорушницею ОСОБА_1 суд розцінює як спосіб уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, оскільки   у ОСОБА_1 виник реальний конфлікт інтересів, а саме суперечність між її особистим майновим інтересом — бажанням отримати грошові кошти для своєї близької особи та члена сім'ї у вигляді оплати за надані послуги, та її службовими повноваженнями, як Голови Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області, що впливає на обєктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання службових повноважень.

Тобто, реальний конфлікт інтересів в даному випадку полягає в тому, що приватний інтерес ОСОБА_1, у вигляді бажання сприяти в отримані грошових коштів своєю близькою особою та членом сім'ї чоловіком ОСОБА_2, реально зіткнувся з її службовими повноваженнями з моменту укладання з ним договору про надання комісії платних послуг, більш того, ОСОБА_1 вчинила діїпідписала договір № 6 від 14.09.2015р. про надання територіальній виборчій комісії послуг, повязаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів, затвердила та підписала відомість на виплату грошей №1 за вересень 2015 року; а також прийняла рішення: щодо залучення свого чоловіка для надання платних послуг виборчий комісії та щодо нарахування та виплати йому грошових коштів за вказаним договором; в умовах реального конфлікту інтересів.

В даному випадку ОСОБА_1 повинна була утриматися від залучення свого чоловіка в якості спеціаліста, підписання вищевказаних договору та відомості на виплату грошей, а якщо така ситуація склалася — повідомити Лисичанську міську виборчу комісію Луганської області про наявність конфлікту інтересів у звязку із укладенням договору зі своїм чоловіком та нарахуванням йому грошових коштів, для вжиття заходів врегулювання конфлікту інтересів. Тобто була зобовязана вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, та не вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, чого не було здійснено ОСОБА_1

При призначенні стягнення, суд відповідно до ст. 33 КУпАП враховує характер вчиненого правопорушення, особу правопорушниці, ступінь її вини, майновий стан, обставини, що помякшують і обтяжують відповідальність: ОСОБА_3 на час вчинення адміністративного правопорушення працювала Головою Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області, інвалідом не являється, заміжня, вперше притягується до адміністративної відповідальності.

Обставин, які помякшують та обтяжують відповідальність правопорушниці, передбачених ст.ст. 3435 КУпАП, суд не вбачає.

Приймаючи до уваги наведене, з урахуванням особи та майнового стану, відсутності тяжких наслідків від вчиненого правопорушення та обставин, що обтяжують відповідальність правопорушниці, а також з метою запобігання вчинення інших правопорушень, суд вважає, що ОСОБА_1 слід призначити адміністративне стягнення у вигляді штрафу у межах санкції ч.2 ст. 172-7 КУпАП України.

Відповідно до ст.ст. 49 Закону України «Про судовий збір»ст. 40-1 КУпАП, судовий збір підлягає стягненню з правопорушниці на користь держави у розмірі 275 (двісті сімдесят пять) гривні 60 копійок.

Керуючись ст.ст. 33172-7 ч.2, 221284285289294 КУпАП, суд-

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, повязаного з корупцією, передбаченого ч. 2 ст. 172-7 КУпАП та піддати адміністративному стягненню у виді штрафу у розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 (три тисячі чотириста) гривень.

   Стягнути з ОСОБА_1, на користь держави судовий збір у розмірі 275 (двісті сімдесят пять) гривні 60 копійок (отримувач коштівУДКСУ у місті Лисичанську Луганської області, код ОКПО отримувача 37800278, банк отримувача ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, р/р 31219206700051, код класифікації доходів бюджету 22030001).

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Луганської області через Лисичанський міський суд.

 

 

Суддя:                                                                                                                                 А.Г.Березін

 

 

В ЕДРСР опубликована Постанова по факту коррупции председателя Лисичанской изберкомиссии Н.Кравченко

Интернет реклама УБС

Предыдущий Супруга председателя Лисичанского горсуда- судья Елена Горбатенко подозреваемая в получении взятки имеет недвижимость и банковские счета в Испании
Следующий ПЛОТНИЦКИЙ ПОГЛАЩАЕТ БЕНЗИНОВЫЙ БИЗНЕС
x

Читать также...

Дунаев дал волю рукам

Никого сейчас не удивляет развязное поведение представителей бывшей Партии регионов слегка перекрашенных в Оппоблок, которые чувствуют себя хозяевами жизни, присосавшись к бюджетной кормушке. Продолжая «славные» традиции Виктора Фёдоровича (знатного любителя подшофе дать волю рукам),   народный ...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com