Новый регламент Лисичанского горсовета вне закона

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Лисичанский міський суд визнав протиправним та скасував рішення І сесії VІІ скликання Лисичанської міської ради від 17.11.2015 р., №1/3 «Про регламент Лисичанської міської ради сьомого скликання».

 

у.н.415/7300/15-а

н.п. 2-а/415/11/16

П О С Т А Н О В А

http://reyestr.court.gov.ua/Review/54870921

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.16 р.                     м. Лисичанськ                        

Лисичанській міський суд Луганської області в складі:

головуючого судді                              Фастовця В.М.,

при секретарі судового засідання                   Гавриленко В.В.,

з участю представників

позивача                            ОСОБА_1,    

відповідача                                                ОСОБА_2,          

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_3 до Лисичанської міської ради про визнання протиправними та скасування рішень, —

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати протиправними та скасувати рішення І сесій VІІ скликання Лисичанської міської ради від 17.11.2015 р., а саме:

— №½ «Про обрання секретаря Лисичанської міської ради»;

— №1/3 «Про регламент Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

— №¼ «Про затвердження на посаду першого заступника міського голови»;

— №1/5 «Про затвердження на посаду заступника міського голови»;

— №1/6 «Про затвердження на посаду заступника міського голови»;

— №1/7 «Про затвердження на посаду заступника міського голови»;

-№1/8 «Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради»;

-№1/9 «Про кількісний склад виконавчого комітету Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

-№1/10 «Про персональний склад виконавчого комітету Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

— № 1/11 «Про постійні комісії Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

-№1/12 «Про персональний склад постійних комісій Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

-№1/13 «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та оплати праці Лисичанського міського голови».

Позов мотивував тим, що під час прийняття оскаржуваних рішень були порушені положення Регламенту ради від 6-го скликання в частині завчасного надання проектів рішень ради і повідомлення про порядок денний сесії, який був сформований безпосередньо під час проведення сесії.

Представник позивача у судовому засіданні позов підтримав, дав пояснення, аналогічні викладеному у позові. Усно та письмово доповнив, що права позивача були прямо порушені в наслідок незаконно прийнятих спірних рішень, оскільки позивач є як виборцем, так і представником територіальної громади. Позивач був позбавлений законного права реалізації належного представництва своїх інтересів в Лисичанській міській раді, як представницького органу територіальної громади м. Лисичанська.

Відповідачем було порушений порядок прийняття рішень відповідною радою, оскільки рішення приймались без належного обговорення та неналежно оформлених проектів рішень, в тому числі і проекту регламенту ради 7-го скликання.

В день проведення першого засідання сесії депутатам були роздані як проекти рішень невідомо ким виготовлені, так і проект нового регламенту, які в свою чергу були проанонсовані головою Лисичанської міської ради. Таким чином, що міський голова в порушення норм діючого законодавства України не маючи законних повноважень розробив проекти рішень для сесій та проект нового регламенту.

Представник відповідача у судовому засіданні позов не визнала. Усно та письмово пояснила, що перша сесія новообраної ради скликається ТВК. Перше пленарне засідання відкриває її голова, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно міського голови. З моменту визначення повноважень депутатів нового скликання та новобраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новобраний голова.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення ТВК на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Тобто повноваження ОСОБА_4, як міського голови, почалися лише 17.11.2015 р. після оголошення головою ТВК рішення про його обрання Лисичанським міським головою, після чого він продовжив засідання першої сесії.

Згідно п. 15 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

На цій же, першій сесії був затверджений Регламент міської ради сьомого скликання (рішення №3). Таким чином, Регламент міської ради шостого скликання втратив свою чинність з моменту прийняття Регламенту міської ради сьомого скликання. Регламент шостого скликання не регулює скликання першої сесії.

Відповідно до ст. 16 Регламенту міської ради сьомого скликання визначає, що до порядку денного першої сесії обовязково включаються питання:обрання секретаря ради; затвердження заступників міського голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради; затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету міської ради; затвердження Регламенту міської ради; утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу.

Ця частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення.

Порядок денний був запропонований міським головою безпосередньо на сесії і до неї включені ті питання, які на його думку було важливо вирішити саме на першому засіданні. 2/3 депутатів новобраної ради підтримали запропонований порядок денний.

По кожному питанню порядку денного відбулось обговорення депутатами безпосередньо на сесії і запропоновані міським головою рішення були прийняті також 2/3 депутатів новообраної ради.

Крім того, відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», саме до повноважень міського голови відноситься внесення пропозицій щодо кандидатури секретаря міської ради, кількісного та персонального складу виконавчого комітету, а враховуючи те, що відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет утворюється у складі відповідно міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та інших осіб, пропозиції щодо кандидатур на посаду заступників міського голови та керуючого справами також відносить до повноважень міського голови.

Відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства в Україні завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб і службових осіб, інших субєктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення субєкта владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Згідно інформаційного листа Вищого адміністративного суду України від 01.06.2010 року №781/11/13-10 «Щодо застосування окремих норм матеріального права під час розгляду адміністративних справ» зазначено, що під час розвязання спорів фізичних чи юридичних осіб із субєктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності важливе значення має визначення правової природи оскаржуваного рішення, тобто є необхідність визначення належності акту до нормативно-правового чи правового акту індивідуальної дії. Нормативно-правові акти можуть бути оскаржені широким колом осіб, яких вони стосуються. Індивідуальні акти можуть бути оскаржені лише особами, які в них зазначені, тобто безпосередні права, свободи чи охоронювані законом інтереси яких такими актами порушені. На це вказує і Верховний суд України у своїй постанові від 01.12.2009 року №9/236.

Крім того, ч.1 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства в Україні встановлено, що кожна особа має право звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Вважає, що фізична особа має право звернутися до адміністративного суду з позовом щодо оскарження рішення, дії чи бездіяльності субєкта владних повноважень, відповідно прийнятих або вчинених при здійсненні ними владних управлінських функцій щодо цієї особи. Але позивачем не надано жодного доказу, який свідчив би про наявність порушень його прав як фізичної особи з боку Лисичанської міської ради при прийнятті спірних рішень., враховуючи те, що більшість прийнятих рішень є акти індивідуального дії.

Свідок ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснила, що депутатам до початку сесії не був повідомлений порядок денний. Не надані копії проектів рішень, такі проект були у міського голови вже під час засідання. Рішення про голосування за склад постійних комісій приймалися «на голос», вона не могла зорієнтуватися в них, до кладу виконкому були обрані депутати, що суперечить закону. Новий регламент ради надто великий, щоб можна було його прочитати за ті 20 хвилин, що їм надали.

Свідок ОСОБА_6 у судовому засіданні дав пояснення, аналогічні свідку ОСОБА_5, доповнив, що був порушений Статут громади щодо обговорення кандидатів заступників голови постійними комісіями та закон про статус депутата місцевих рад щодо права фракції на обговорення цих кандидатів.

У судовому засіданні були досліджені наступні письмові докази: копія витягу з регламенту Лисичанської міської ради шостого скликання; копії рішень Лисичанської міської ради сьомого скликання №½, № 1/3 від 17.11.2015 р. відповідно; копія регламенту Лисичанської міської ради сьомого скликання; копії рішень Лисичанської міської ради сьомого скликання №¼, № 1/5, №1/6, №1/7, №1/8, №1/9, №1/10, №1/11, №1/12, №1/13 від 17.11.2015 р. відповідно; письмові заперечення на адміністративний позов; копія протоколу Першої (чергової) сесії сьомого скликання від 17.11.2015 р.; письмові пояснення; копія рішення Лисичанської міської ради шостого скликання тридцятої сесії №30/516 від 26.04.2012 р.; копія регламенту Лисичанської міської ради шостого скликання; копія Статуту територіальної громади міста Лисичанська; копія рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради №408 від 27.11.2015 р.; копія рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради №407 від 16.11.2015 р.; копія Протоколу №30 засідання виконавчого комітету Лисичанської міської ради 16.11.2015 р.; копія Протоколу №31 першого засідання виконавчого комітету Лисичанської міської ради 17.11.2015 р.; копії заяв про дострокове припинення повноважень депутата міської ради; копія листа Лисичанської міської ради №3359/01-32 від 18.11.2015 р.

У судовому засіданні встановлено, що на першій сесії Лисичанської міської ради нового сьомого скликання 17 листопада 2015 р. на підставі сформованого новообраним головою Лисичанської міської ради порядку денного були прийняті наступні рішення

— №½ «Про обрання секретаря Лисичанської міської ради»;

— №1/3 «Про регламент Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

— №¼ «Про затвердження на посаду першого заступника міського голови»;

— №1/5 «Про затвердження на посаду заступника міського голови»;

— №1/6 «Про затвердження на посаду заступника міського голови»;

— №1/7 «Про затвердження на посаду заступника міського голови»;

— №1/8 «Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради»;

— №1/9 «Про кількісний склад виконавчого комітету Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

— №1/10 «Про персональний склад виконавчого комітету Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

— №1/11 «Про постійні комісії Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

-№1/12 «Про персональний склад постійних комісій Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

— №1/13 «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та оплати праці Лисичанського міського голови».

Згідно ст.2 ч.3 п.п.3, 5, 6, 9, 10 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, зокрема:

обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

добросовісно;

розсудливо;

з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ст.46 ч.2, 13-15 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі Закон) перша сесія новообраної… міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 цього Закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів… міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного… міського голови відповідно до статті 42 цього Закону головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися… міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради….

Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради.

Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання… секретаря… міської ради,… підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради… До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

На підставі ст.42 ч.1, ч.4 п.п.2, 4, 5, 8 Закону повноваження… міського голови починаються з моменту оголошення… міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

Міський голова:

організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Відповідно до ст.50 ч.1 Закону секретар… міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією … міського голови.

Статтею 51 ч.ч.1-4 Закону встановлено, що виконавчим органом… міської… ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради,… міського голови… її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету… міської ради затверджується радою за пропозицією… міського голови…

Виконавчий комітет ради утворюється у складі… міського голови,…, заступника (заступників)… міського голови,… керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

До складу виконавчого комітету… міської ради входять також за посадою секретар відповідної ради…

Згідно ст.47 ч.1, 3, 5 Закону постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані… міський голова, секретар… міської ради…

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Додатково порядок формування порядку денного, компетенція міського голови і питання, які підлягають обовязковому розгляду на першій сесії, а тому повинні бути включені до її порядку денного, закріплені і у внутрішніх документах відповідача.

Так, ст.2.5 п.1 Регламенту Лисичанської міської ради 6-го скликання (далі Регламент-6), який діяв на час проведення першої сесії новообраної Лисичанської міської ради 7-го скликання передбачено, що порядок денний може формуватися міським головою.

За ст.4.3 п.1, п.3 Регламенту-6 постійні комісії створюються міськрадою на першій сесії, їх члени обираються списком без обговорення.

Статтею 3.3.1 Статуту територіальної громади міста Лисичанська (далі Статут) передбачено, що перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраним міським головою на першій сесії.

Передбачає Статут у ст.3.5.2 і входження до складу виконавчого комітету заступників міського голови та керуючого справами на постійній основі.

З огляду на те, що одним із оскаржуваних рішень є рішення про затвердження Регламенту Лисичанської міської ради 7-го скликання (далі Регламент-7), суд перш за все зазначає наступне.

З наданого Регламенту-7 (стор.9-11) вбачається, що він має великий обсяг і містить 80 статей, ознайомлення та вивчення яких для вирішення питання щодо голосування за чи проти його затвердження, підготовки зауважень до нього потребують часу.

Суд погоджується з представником позивача та свідками, що оголошеної під час сесії 15-тихвилинної перерви для вивчення Регламенту-7 було явно недостатньо для цього.

Виходячи з цього, суд вважає, що рішення відповідача №1/3 «Про регламент Лисичанської міської ради сьомого скликання» було прийняте необґрунтовано, тобто без урахування усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, та без урахування прав осіб на участь у процесі прийняття рішення, що є порушенням вимог ст.2 ч.3 КАС України.

Окрім того, у ст.80 Регламенту-7 вказано, що він набирає чинності після прийняття рішення ради про його затвердження, що суперечить вказаній нормі Закону.

Однак відповідно до ст.59 ч.5 Закону акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Тому суд в цій частині позову задовольняє його і надалі виходить з того, що процедура прийняття відповідачем інших оскаржуваних рішень повинна була відповідати вимогам Регламенту-6.

В іншій частині позовних вимог суд відмовляє у їх задоволені з огляду на наступне.

Суд одразу акцентує увагу на тому, що порушення Статуту, регламенту і законодавства, які є підставою позову, він розділяє на ті, що повязані з підготовкою до проведення сесії, і на ті, що повязані з безпосереднім розглядом питань порядку денного під час сесії.

Оскільки правомірність дій міського голови, як субєкту адміністративних правовідносин, не є предметом розгляду цієї справи, суд не розглядає питання правомірності включення міським головою до порядку денного розгляду питань, з приводу яких постановлені оскаржувані рішення, і вирішує спір виключно з точки зору дотримання законодавства та внутрішніх актів відповідача безпосередньо під час процедури голосування. Тим більш, що міський голова згідно всіх наведених Законів і внутрішніх актів відповідача мав право на формування порядку денного, а з деяких питань і зобовязаний був це зробити.

З відеозапису засідання ради та протоколу засідання вбачається, що порядок денний був проголосований і затверджений відповідачем відповідно до Регламенту-6.

З огляду на це суд не приймає до уваги посилання на порушення ст.47 ч.5 Закону і ст.3.3.1 Статуту, що передбачають попереднє обговорення постійними комісіями кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення міською радою.

Таке обговорення передує включенню питання до порядку денного, тому може бути підставою для оскарження дій з формування порядку денного, що не є предметом спору у цій справі.

Суд наполягає на своєму висновку, бо інакше дотримання вимог ст.47 ч.5 Закону під час першої сесії ради нового скликання переходить у патову ситуацію обговорити кандидатури осіб до складу постійної комісії на засіданні постійної комісії, якої ще не існує, неможливо.

Положення Регламенту-6 щодо необговорення складу постійних комісій не можуть бути прийняті до уваги, бо Закон не містить жодних виключень по колу осіб, що підлягають обговоренню, а норма Закону є вищою за силою відносно до положень Регламенту.

Відсутні і порушення передбаченого ст.28 Закону України "Про статус депутата місцевих рад" права фракції на попереднє обговорювання кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.

Так, з відеозапису засідання першої сесії Лисичанської міської ради нового скликання та протоколу першої сесії вбачається, що представники жодної з присутніх під час розгляду питання про затвердження на посади заступників міського голови та секретаря виконкому фракцій не заявляли про бажання скористатися попереднім обговоренням названих кандидатур та не просили оголосити для цього щонайменше 20-ти хвилинну перерву відповідно до ст.2.7 п.4 Регламенту-6, на яку мали права без голосування за це (кандидатура секретаря ради була затверджена до створення фракцій, тому не підпадає під дію цих положень).

За таких обставин не може бути визнаним порушення права, яким ніхто не побажав скористатися.

Тому суд не вбачає порушень під час прийняття відповідачем рішень

— №½ «Про обрання секретаря Лисичанської міської ради»;

— №¼ «Про затвердження на посаду першого заступника міського голови»;

— №1/5 «Про затвердження на посаду заступника міського голови»;

— №1/6 «Про затвердження на посаду заступника міського голови»;

— №1/7 «Про затвердження на посаду заступника міського голови»;

— №1/8 «Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради»;

— №1/9 «Про кількісний склад виконавчого комітету Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

— №1/11 «Про постійні комісії Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

-№1/12 «Про персональний склад постійних комісій Лисичанської міської ради сьомого скликання»;

— №1/13 «Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та оплати праці Лисичанського міського голови»

і відмовляє у задоволенні позову в цій частині.

Відмовляючи у задоволенні позову про визнання протиправним і скасування рішення №1/12 «Про персональний склад постійних комісій Лисичанської міської ради сьомого скликання» суд виходить з такого.

Згідно ст.51 ч.9 Закону депутати міської ради дійсно не можуть входити до складу виконавчого комітету відповідної ради крім її секретаря.

Разом з цим, суд вважає, що саме по собі порушення цієї норми не може бути достатньою підставою для задоволення позову, оскільки вказана вимога має на меті уникнення одночасного виконання обовязків депутата міської ради з обовязками посадовця органу місцевого самоврядування.

Із наданих представником позивача заяв від 17 листопада 2015 р. вбачається, що обрані до складу виконавчого комітету Лисичанської міської ради депутати цієї ради ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11ОСОБА_12 достроково припинили свої повноваження на підставі ст.5 ч.1 п.4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» без прийняття рішення Лисичанської міської ради у звязку з обранням на посаду, несумісну з депутатськими повноваженнями. Вказані заяви того ж 17 листопада 2015 р. були зареєстровані у виконавчому комітеті Лисичанської міської ради.  

З протоколів №30 та №31 засідань виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 16 та 27 листопада 2015 р. відповідно вбачається, що перше засідання виконавчого комітету Лисичанської міської ради нового скликання відбулося тільки 27 листопада 2015 р., тобто через 10 днів після припинення вищеназваними особами своїх депутатських повноважень

Таким чином, недотримання вимог ст.51 ч.9 Закону носило формальний характер і жодним чином не порушило будь-які права позивача, як виборця і члена територіальної громади.

З відповідача на користь позивача згідно ст.49 КАС України підлягають стягненню судові витрати за частково задоволенні позовні вимоги в сумі 487,2 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 211159-163 КАС України, —

П О С Т А Н О В И В :

Позов ОСОБА_3 до Лисичанської міської ради про визнання протиправними та скасування рішень задовольнити частково.

Визнати протиправними та скасувати рішення І сесій VІІ скликання Лисичанської міської ради від 17.11.2015 р., №1/3 «Про регламент Лисичанської міської ради сьомого скликання».

В іншій частині позовних вимог ОСОБА_3 до Лисичанської міської ради про визнання протиправними та скасування рішень відмовити.

Стягнути з Лисичанської міської ради на користь ОСОБА_3 судові витрати в розмірі 487 (чотириста вісімдесят сім) грн. 20 коп.

Постанова може бути оскаржена до Донецького апеляційного адміністративного суду через Лисичанський міський суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня отримання копії постанови апеляційної скарги з подачею її копії до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Суддя:

Регламент Лисичанского горсовета вне закона?

Интернет реклама УБС

Предыдущий КП «Лисичансктеплосеть» судится с горсоветом- индивидуальное отопление может подорожать?
Следующий Девятикласснику дали три года за 5 кг картошки и украденное имущество на 11 тыс. грн
x

Читать также...

Щупальца «русского мира» в Лисичанском городском совете?

Уже более месяца в Лисичанском городском совете идет противостояния полярных политических сил за контроль над развитием города Лисичанска. Представители партии «Оппозиционый блок» (учитывая их «региональское» прошлое)  систематически оправдываются (виня при этом в своих промахах демократическую ...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com